همکاری با مراکز درمانی

Podiatry-clinic

تجهیز و راه اندازی کلینیک های تخصصی پا و آزمایشگاه های بیومکانیک در مراکز ارتوپدی فنی، بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی از جمله فعالیت های تخصصی این شرکت به حساب می آید. آرامد همگام با شرکت های پیشرو در سطح جهان، گستره وسیعی از سرویس های قابل انتخاب جهت راه اندازی و یا تجهیز کلینیک به مدرن ترین تکنولوژی های روز را در اختیار کلینیک های درمانی قرار داده و از این طریق امکان فعالیت با بالاترین سطح استاندارد و هزینه کرد بهینه را برای متخصصین فراهم می آورد.

کلینیک های تخصصی، چند تخصصی و بیمارستان های می توانند جهت دریافت مشاوره با ما در تماس باشند.