مناطق مختلف مغز به نواحی ادراکی مانند درد مرتبط هستند. تحریک عصبی شامل اِعمال یک پالس الکتریکی به عصب ها برای تغییر دادن فعالیت مغزی در ناحیه خاص است. چالش اصلی برای روش های تحریک عصبی، دسترسی ایمن به عصب صحیح که ممکن است در اعماق سر یا پشت چشم قرار داشته باشد و همچنین کاشت دستگاه بدون بروز مشکل برای بیمار است.
دستگاه Chimaera می تواند جراح را حین عمل جراحی برای کاشت کم خطرتر دستگاههای محرک عصبی هدایت کند. این ابزار جدید برای کاشت ساده تر تعدیل کننده عصبی بر عصب ها از طریق یکپارچه سازی عملکردهای جراحی، حسگر و تحویل ایمپلنت در یک دستگاه هوشمند طراحی شده است. این دستگاه از داده های سی تی اسکن پیش از عمل برای ایجاد یک تصویر پرتو ایکس سه بُعدی از بیمار استفاده میکند که به جراحان امکان میدهد ساختارهای حیاتی مانند عصب ها و رگ های خونی را شناسایی کنند.

تولید بلادرنگ داده ها برای ترکیب با فناوری نوری پوشیدنی مانند عینک گوگل طراحی شده است. این امر بدان معنی است که جراح محل قرار دادن ایمپلنت در درون بدن را طی جراحی ، به معنای واقعی کلمه ببیند. زمانی که عصب هدف در دسترس قرار گرفت، حسگرها نیز جراح را آگاه میکنند و میتوان ایمپلنت را به وسیله Chimaera در محل قرار داد.
به گفته شرکت Cambridge Consultants، سازنده دستگاه Chimaera، این ابزار معادل یک خودروی مفهومی است که دیدگاه آنها را برای نسل آینده جراحی نشان میدهد. سازندگان مدعی هستند که تمام فناوری های مورد استفاده در این دستگاه در حال حاضر وجود دارند و آنها به دنبال سرمایه ای برای قرار دادن محصول در چرخه تولید و وارد کردن آن به بازار هستند.