تاکنون تمام رباتهای طراحی شده برای توانبخشی حرکات بیماران، از هماهنگی و سرعت عمل کافی برخوردار نبوده اند، اما اکنون محققان دانشکده مهندسی کاکریل تگزاس برای اولین بار موفق به طراحی رباتی مجهز به دو بازو شدند که با استفاده از سنسورهای پُرسرعت و پردازش بازخوردهای بیمار، روند توانبخشی بیماران حرکتی را بهبود میبخشد.

محققان عامل اصلی موفقیت این ربات را که «هارمونی (HARMONY)» نام دارد توجه خاص به مبحث هماهنگی و سرعت پردازش بسیار بالا دانستند. پردازشگر به کار رفته در این ربات، قادر به پردازش بیش از ۲۰۰۰ داده در ثانیه است که این امر در ایجاد هماهنگی و راحتی فرایند درمان بسیار مؤثر است.
طراحی این ربات به گونه ای است که نیمتنه بالایی بیمار را به طور کامل در برمیگیرد؛ همچنین این ربات مجهز به ۱۴ محور متحرک است که قادر به تولید تمام حرکات قسمت بالاتنه انسان است.