Cobb-angle-of-kyphosis-56-degrees-measured-from-standing-lateral-radiograph-Line-a-isبررسی تغییرات منحنی ستون فقرات در دوران رشد از اهمیت بالایی در شناسایی زودرس و پیشگیری از پیشرفت اختلالات ساختاری ستون فقرات برخوردار است. با این حال، عمده مطالعات منتشر شده در این خصوص با تمرکز بر استفاده از اشعه X به عنوان استاندارد طلایی ارزیابی ستون فقرات صورت گرفته است. از این رو با توجه به جنبه های اخلاقی استفاده گسترده از اشعه زیان بار X، کمتر مطالعه ای را می توان یافت که با انجام ارزیابی در جمعیت بالا به بررسی مقادیر نرمال زاویه کایفوز بخصوص در کودکان بدون پیش زمینه بیماری و اختلالات ستون فقرات پرداخته باشد.

مقادیر نرمال زاویه کایفوز:

در استفاده از اشعه ایکس به طور معمول اختلاف زاویه مهره های اول و دوازدهم سینه ای به عنوان زاویه کایفوز اندازه گیری می گردد. این مقدار به طور معمول در جمعیت جوان بین ۲۰ تا ۴۰ درجه، در بانوان مسن بین ۴۸ تا ۵۰ درجه و در آقایان مسن در حدود ۴۴ درجه می باشد. مقادیر بالاتر از ۵۰ درجه در رده هایپر کایفوزیس قرار می گیرند.

مقادیر نرمال زاویه کایفوز در سنین رشد:

با توجه به محدودیت های اشاره شده در استفاده گسترده از اشعه ایکس، مقاله گیگلیو و همکاران در مجله ارتوپدی اطفال (Journal of Children’s Orthopaedics) یکی از مراجع معدود مطالعات انجام گرفته بر روی تعداد بالای افراد سالم در سنین رشد به شمار می رود. در این مقاله که در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسیده ۷۱۸ کیس مطالعاتی در سنسن ۵ تا ۲۰ سال با استفاده از یک ابزار دقیق آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

در ابتدا روش اندازه گیری آزمایشگاهی با مقایسه نتایج روی ۲۰ فرد سالم با نتایج حاصل از رادیوگرافی مورد صحه گذاری قرار گرفته و پس از اطمینان از دقت نتایج، ۷۱۸ کیس سالم، شامل ۳۵۰ پسر و ۳۶۸ دختر از حیث زوایای کایفوز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان دهنده افزایش خطی مقادیر اندازه گیری شده از ۲۵ درجه در سن ۷ سالگی تا ۳۸ درجه در سن ۱۹ سالگی بوده است. محققین این مطالعه نهایتا رابطه Kyphotic Angle=25+0.58*age را به عنوان منحنی خطی مناسب جهت شناسایی مقدار نرمال زاویه کایفوز در کودکان در حال رشد، فارغ از جنسیت آن ها پیشنهاد نمودند.

استفاده از اسپاینال ماوس برای اندازه گیری کایفوز:

استفاده از سیستم های جایگزین جهت کاهش خطرات ناشی از اشعه ایکس باعث رشد فناوری های جدید در ارزیابی ستون فقرات گردیده است. از جمله این فناوری ها می توان به سیستم های اسپاینال ماوس اشاره نمود. دستگاه اسپاینال ماوس سیستمی متشکل از سنسورهای دقیق حرکتی که با حرکت بر روی ستون فقرات امکان ارزیابی دقیق انحناهای سه بعدی آن را در اختیار درمانگر قرار می دهد. اسپاینال ماوس که فاقد هر گونه عوارض ناشی از اشعه های زیان بار است، در مطالعات متعدد در ارزیابی زوایای کایفوز، لوردوز و اسکولیوز مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به روایی و پایایی بالای گزارش شده در نتایج، هم اکنون به صورت گسترده در مراکز پژوهشی و درمانی در سراسر دنیا در حال استفاده می باشد.