طبقه بندی سیستم های کلاس مدیکال

بالاترین سطح فناوری تشخیصی، ویژه مراکز پزشکی

Posture-Station PS2

آزمایشگاهی با رویکرد تخصصی اختلالات ستون فقرات و پاسچر

Ortho-Station OS2

ارزیابی کامل زنجیره اسکلتی عضلانی از کف پا تا مهره C7، مجهز به سیستم CAD/CAM

Ortho-Station Pro2

بالاترین امکانات آنالیز زنجیره از کف پا تا مهره C7، مجهز به آنالیز گیت کلینیکال

مقایسه امکانات سه مدل آزمایشگاه

سیستم مناسب خود را شناسایی کنید

پارامترهای آنالیز و گزارش دهی
 • توزیع فشار در حین گیت
 • توزیع وزن / فشار ایستا
 • جابجایی CoP در گیت
 • استخراج گراف Stabilometry
 • اندازه گیری انحرافات مچ پا
 • وضعیت تیلت ها (بدون مارکرگذاری)
 • وضعیت افتادگی خلفی قدامی لگن
 • تولید فرضیات تشخیصی
 • توپوگرافی سطحی زانو
 • توپوگرافی سطحی کمر
 • جبران ساز تعاملی LLD
 • تکمیلی اسپاین (اسپاینال ماوس)
 • اسکنر لیزری پا
 • اسکنر تصویری پا (فلورسنتی)
 • نرم افزار طراحی ارتز
 • سفارش دهی آنلاین ارتز*
 • دستگاه CAD/CAM ساخت ارتز
 • آنالیز گیت ویدئویی
 • زمان لازم برای انجام معاینات
 • ابعاد کلی استیج
 • حداقل فضای نصب
Posture-Station PS2
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • به زودی
 • دارد
 • دارد
 • آپشنال
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • 10 دقیقه
 • 1m×1m
 • 2m×1m
Ortho-Station OS2
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • به زودی
 • دارد
 • دارد
 • آپشنال
 • دارد
 • آپشنال
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • 15 دقیقه
 • 2m×1m
 • 2m×2m
Ortho-Station Pro2
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • به زودی
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • 25 دقیقه
 • 2m×2m
 • 3m×2m

پروتکل هوشمند و گام به گام آنالیز در آزمایشگاه

ترکیب و چیدمان اختصاصی بر اساس طراحی داخلی کلینیک