درخواست نرم افزار جدید ارتواستیشن

برای دریافت نسخه جدید نرم افزار ارتو استیشن، لطفا فرم زیر را تکمیل نمائید. پس از تکمیل شما در نوبت دریافت نرم افزار قرار خواهید گرفت.     اگر از پکیج های ارتو و یا پاسچر استفاده می کنید، فقط گزینه 1 یا 2 را انتخاب کنید.


    لایسنس را از بخش تنظیمات نرم افزار (صفحه اول نرم افزار>منو تنظیمات>فیلد Product Key) کپی کرده و در این قسمت وارد کنید.